Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

Par Ziemassvētku pasākumu
17/12/2010

Mūsu skolu mācību gada 1.semestra noslēgumā apmeklēja jautrie rūķi Alīna (restorānu pakalpojumu speciālistu grupas R1 audzēkne Alīna Ivanova) un Jānis (pavāru grupas P3 audzēknis Jānis Pinka). Viņu vadītais svētku pasākums bija ļoti jautrs, atraktīvs un interesants.

Rūķi visās atrakcijās prasmīgi iesaistīja audzēkņus: tika lasīti gan dzejoļi, gan dziedātas dziesmas (kā vienmēr ar oriģinālu priekšnesu izcēlās restorānu pakalpojumu speciālistu grupas R1 audzēknis Jurijs Siņica), gan veiktas veiklības stafetes. Pasākuma norisi audzēkņi atbalstīja ar skaļiem applausiem.

Tad beidzot ieradās Sniegbaltīte (pavāru grupas P5 audzēkne Aleksandra Dubovska). Sniegbaltītes mudināti, audzēkņi un skolotāji mēģināja sasaukt Salaveci. Un Tavu brīnumu – tas izdevās! Salaveča lomā lieliski iejutās skolas direktors Jurijs Kuklis. Salaveča mazmeitai (direktora vietniecei mācību darbā Mārai Raubiško) piepalīdzot, tika dalīti atzinības raksti un dāvanas par labām un teicamām sekmēm, profesionālo sagatavotību, aktīvu sabiedrisko darbu un sasniegumiem sportā. Pēc dāvanu pasniegšanas Salavecis visus uzaicināja aktīvi izvingroties ātrā dejā. Tas visiem izdevās no sirds!

Ar Salaveča un Sniegbaltītes laba vēlējumiem sākās jaukās Ziemassvētku brīvdienas!

Balti un klusi uz mūsu mājām nāk Ziemassvētki. Balti, jo tāda ir mūsu labo domu un darbu krāsa. Klusi, jo tāda ir mūsu domu un darbu patiesuma skaņa.

Un labi, ka šajā nemitīgi mainīgajā pasaulē tomēr ir kaut kas tik mūžīgi esošs – kluss Ziemassvētku vakars ar baltu bērniņu Bētlemes silītē, jo līdz ar viņa piedzimšanu pasauli atkal izgaismos

TICĪBA, CERĪBA un MĪLESTĪBA.

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)