Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

06.12.2011

 

Pār sasalušo zemi

Balts dvēseļu putenis iet.

Ziemsvētku zvaigzne

Kā zelta roze debesīs zied...

          /A. Krūklis/

 
Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna ir jāatrod...
 
Mūsu skolā Ziemasssvētku noskaņās tiek organizēts pasākumu kopums  „Dvēsele dzied”.
 
30.11.2011

Šā gada 29.novembrī Viduslatgales profesionālajā vidusskolā Preiļu izglītības programmas īstenošanas vietā  tika organizēts Latgales profesionālo vidusskolu jauno pavāru konkurss Latgales 2011.gada jaunais pavārs.
Un mums atkal ir uzvara – mūsu skolas pavāru grupas P1 3.kursa audzēknis ARTURS LINKEVIČS šajā konkursā ieguva 1.vietu!!!
 SIRSNĪGI SVEICAM!!!
  PATEICĪBA Artura skolotājai Innai Barkovai un visai pavāru radošajai komandai: Nonnai Akopovai, Jeļenai Jurtajevai, Marijai Šiško, Gaļinai Vodčicai un Tatjanai Loginovai!
 

27.11.2011

Daugavpils Tirdzniecības skolā šogad jau trešais izlaidums – 22.novembrī skolu beidza audzēkņi, kuri mācījās pusotru gadu. Restorānu pakalpojumu speciālista diplomu ieguva 32 audzēkņi, bet viesnīcu pakalpojumu speciālista diplomu – 31 audzēknis. Mācības abās grupās notika Eiropas Sociālā Fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3 apakšaktivitātes projekta "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai" vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros.

24.11.2011

Ir noslēdzies fotokonkurss „Mana Latvija”. Paldies par atsaucību un iesniegtajām fotogrāfijām! Izstādi var aplūkot skolas foajē. Šobrīd (no 23.novembra līdz 9.decembrim) notiek balsošana par radošāko, labāko un interesantāko fotogrāfiju. Balsošanai tiek izmantoti speciāli izgatavoti kuponi. Balsošanas rezultāti tiks apkopoti slēgtā žūrijas komisijas sēdē un paziņoti 1.semestra noslēguma svinīgajā līnijā 23.decembrī.

 
21.11.2011

Mums ticis visszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
                   /L. Vāczemnieks/
 

11.11.2011

Šā gada 10.novembrī Daugavpils Tirdzniecības skolā tika organizēta Lāčplēša dienas viktorīna, kurā piedalījās visu grupu komandas. Komandām bija jābūt kompetentām dažādos jautājumos par Latviju (tās likumdošanu, ģeogrāfiju, valsts simboliem, apbalvojumiem, svētkiem un svinamajām dienām, populāriem cilvēkiem, nacionālajiem ēdieniem), ES dalībvalstīm un to nacionālo simboliku. Bija arī radoša satura uzdevumi, kur jāliek lietā izdoma, mākslinieciskās un dzejoļu rakstīšanas prasmes.

11.11.2011

Tuvojoties valsts svētkiem, mēs apzināmies un pārdomājam to labo, kas ir katrā no mums un mūsu zemē. Cilvēku labie vārdi un darbi dod spēcīgu pozitīvo enerģiju. Svētku rotājumu veidošana skolā rada svinīgumu, rosina izjūtas un  audzina cieņu pret tautas vēsturi.

07.11.2011

03.11.2011

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
augustā, decembrī, martā.
                             /Māra Zālīte/

 

 

Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltītie pasākumi

1. Fotokonkurss – izstāde Mana Latvija
2. Svētku kompozīciju veidošana mācību kabinetos 
3. Lāčplēša dienas viktorīna
4. Latvijas Republikas  proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

 

01.11.2011

Pateicoties biedrības Siera klubs atbalstam (personīgi Valdes priekšsēdētājai Vandai Davidanovai), Daugavpils Tirdzniecības skolas audzēkņiem un skolotājiem  š.g. 26.oktobrī bija iespēja piedalīties Meistara dienā, kuru vadīja restorāna DESIDERATA šefpavārs Māris Astičs ar savu palīgu virspavāru Nikolaju.

<< < ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... > >>
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)