Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

Sirsnīgi sveicieni Skolotāju dienā!
06/10/2011

Jums mūžs ir līdzīgs krāšņam gobelēnam,
Kur staro viss, ko liktenim tīk dot,
Jo dzīves pamatos ir darbs un mīlestība,
Sirdsgudrība, kas viedā labestībā
Nest arī citiem gara gaismu prot.
/K.Apškrūma/

„Jūsu rokās ir nākamo paaudžu zināšanu atslēgas, bet katra paša rokās ir prasme tās lietot savas nākotnes labā. Laba un konkurētspējīga izglītība paver durvis uz veiksmīgu karjeru, tā ir cilvēka pašapziņas un arī labklājības garants. Izglītība ir tas stingrais pamats, uz kura balstāma un būvējama arī Latvijas nākotne. Paldies jums par to dzīves laiku, ko nesavtīgi esat veltījuši izglītošanas darbam paaudžu paaudzēs!" teica Valsts prezidents Andris Bērziņš Skolotāju dienas priekšvakarā.
Prezidents novēlēja skolotājiem ikdienas darbā rast gandarījumu un prieku par laiku, ko viņi velta saviem audzēkņiem un līdzcilvēkiem, mudināja skolotājus nenogurstoši izglītoties arī pašiem, lai viņi savas zināšanas varētu sniegt mūsu valsts nākotnei – jauniešiem!
Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts. Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj audzēkņiem ne vien jaunas zināšanas un prasmes mācību priekšmetā, bet arī dzīves patiesības un gudrības.
Sirsnīgi sveicam mūsu gudros, jautros, interesantos, saprotošos, asprātīgos, atraktīvos, izpalīdzīgos un labestīgos skolotājus! Vēlam nebeidzamu izturību, dzirkstošu prieku un gandarījumu par visiem tiem labajiem cilvēkiem un sava amata speciālistiem, kurus esat izaudzinājuši!

 

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)