Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

06.01.2012

Nedēļu pirms Ziemassvētkiem Vienības laukumā pie svētku egles durvis vēra Rūķu namiņš. Rūķu namiņā tika organizētas dažādas radošās darbnīcas. Daugavpils Tirdzniecības skolas audzēkņi un skolotāji svētkiem izcepa un izrotāja krāšņas piparkūkas.

05.01.2012

Š.g. 23.decembrī noslēdzās 2011./2012. mācību gada 1.semestris. Kā vienmēr gada nogalē, tika rezumēts un vērtēts paveiktais. Skolas  audzēkņi saņēma atzinības rakstus un skaistas Ziemassvētku dāvanas par labām un teicamām sekmēm, profesionālo sagatavotību, aktīvu sabiedrisko darbu un sasniegumiem sportā.

24.12.2011

...Ieklausies Ziemassvētkos...
Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un
glabā šo dziesmu sevī...
Un tici...
Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!


Š.g. 22.decembrī Daugavpils Tirdzniecības skolā viesojās cienījamā Krasovsku daudzbērnu ģimene.

16.12.2011

Daugavpils Tirdzniecības skolas skolotāji ar mīlestību un sirds siltumu atsaucās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja organizētajai Ziemassvētku akcijai  „Dāvini grāmatu!”.  Šajā akcijā varēja piedalīties jebkurš pilsētas iedzīvotājs, atdodot/dāvinot jaunu vai izlasītu grāmatu no mājas bibliotēkas.  Tika savāktas 247 grāmatas, kuras kopā ar mūsu kolektīva laba vēlējumiem tiks nodotas Maļinovas  pagasta bibliotēkai.

15.12.2011

Runā klusāk, runā mīļāk, domā gaišāk šovakar,
lai tas mirdzums, kas ir eglē, tavā sirdī iekrist var.
Kad sākas Ziemasssvētku laiks? Ar decembra sākumu, Adventi vai ar pirmo sniegu? Varbūt Ziemassvētku noskaņas rada svētsvinīga mūzika vai smarža, īpašs sveču, ceptu ābolu, egļu skuju vai bišu vaska aromāts? Bet varbūt tas ir iepirkšanās prieks, šokolādes figūriņas, piparkūkas un visi citi nieciņi, kas katru gadu nopērkami aizvien ātrāk?
 

14.12.2011

Š.g. 13.decembrī Daugavpils Tirdzniecības skolā mazumtirdzniecības veikala pārdevēju grupā M4 tika organizēts profesionālās meistarības konkurss – ieskaite. Šāda veida konkurss notiek jau ceturto gadu pēc kārtas. Konkursa noteikumi ir bijuši dažādi: ir sacentušās divu dažādu grupu komandas, ir startējis katrs audzēknis individuāli.Šoreiz konkursā piedalījās visa grupa, un tās ietvaros tika izveidotas trīs komandas.

06.12.2011

 

Pār sasalušo zemi

Balts dvēseļu putenis iet.

Ziemsvētku zvaigzne

Kā zelta roze debesīs zied...

          /A. Krūklis/

 
Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna ir jāatrod...
 
Mūsu skolā Ziemasssvētku noskaņās tiek organizēts pasākumu kopums  „Dvēsele dzied”.
 
30.11.2011

Šā gada 29.novembrī Viduslatgales profesionālajā vidusskolā Preiļu izglītības programmas īstenošanas vietā  tika organizēts Latgales profesionālo vidusskolu jauno pavāru konkurss Latgales 2011.gada jaunais pavārs.
Un mums atkal ir uzvara – mūsu skolas pavāru grupas P1 3.kursa audzēknis ARTURS LINKEVIČS šajā konkursā ieguva 1.vietu!!!
 SIRSNĪGI SVEICAM!!!
  PATEICĪBA Artura skolotājai Innai Barkovai un visai pavāru radošajai komandai: Nonnai Akopovai, Jeļenai Jurtajevai, Marijai Šiško, Gaļinai Vodčicai un Tatjanai Loginovai!
 

27.11.2011

Daugavpils Tirdzniecības skolā šogad jau trešais izlaidums – 22.novembrī skolu beidza audzēkņi, kuri mācījās pusotru gadu. Restorānu pakalpojumu speciālista diplomu ieguva 32 audzēkņi, bet viesnīcu pakalpojumu speciālista diplomu – 31 audzēknis. Mācības abās grupās notika Eiropas Sociālā Fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3 apakšaktivitātes projekta "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai" vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros.

24.11.2011

Ir noslēdzies fotokonkurss „Mana Latvija”. Paldies par atsaucību un iesniegtajām fotogrāfijām! Izstādi var aplūkot skolas foajē. Šobrīd (no 23.novembra līdz 9.decembrim) notiek balsošana par radošāko, labāko un interesantāko fotogrāfiju. Balsošanai tiek izmantoti speciāli izgatavoti kuponi. Balsošanas rezultāti tiks apkopoti slēgtā žūrijas komisijas sēdē un paziņoti 1.semestra noslēguma svinīgajā līnijā 23.decembrī.

 
<< < ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... > >>
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)