Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

Profesionālā pilnveide Austrijā
07/07/2019

Kursi tika organizēti Austrijas Izglītības un zinātnes ministrijas Kultur und Sprache programmas ietvaros. Tie notika divās semināra vietās: Austrijas galvaspilsētā Vīnē un otrajā lielākajā Austrijas pilsētā Grācā. Šīs divas dažādas kursu norises vietas veidoja atšķirīgu mācību vidi, kultūrvēsturisko fonu un internacionālo atmosfēru. Kursos piedalījās 22 dažāda vecuma vācu valodas skolotāji un pasniedzēji no dažādām izglītības iestādēm no 11 pasaules valstīm, kā rezultātā tika nodibināti plaši kontakti un iegūta starpkultūru pieredze. Kursu saturs bija ļoti interesants, inovatīvs un aktuāls. Galvenās tēmas, kuras tika apskatītas mobilitātes laikā pieredzējušo Austrijas lektoru vadībā:
1. aktuālā informācija par Austriju, tās vēsturi, politiku, kultūru un ikdienu;
2. Austrijas valstsmācība;
3. Austrija kā mācību un izziņas telpa;
4. Austrijas vācu valodas īpatnības;
5. kultūrrefleksīvā mācīšanās;
6. literatūra, teātris, mūzika, mēdiji vācu valodas stundās;
7. IT rīku izmantošana vācu valodas stundās;
8. teātra pedagoģiskās metodes vācu valodas stundās;
9. inovatīvās metodikas/didaktikas jautājumi;
10. Austrijas vācu valodas diploma iegūšanas iespējas, prakses un darba iespējas Austrijā;
11. iepazīšanās ar mācību literatūru, tās aprobēšana.
Šī mobilitāte ne tikai pilnveidoja skolotājas vācu valodas prasmes un bagātināja zināšanas par Austriju kopumā, bet notika arī ļoti vērtīga pieredzes apmaiņa ar kursu dalībniekiem gan par izglītības jautājumiem, gan dažādu kultūru īpatnībām, vēsturiskiem, ekonomiskiem, sadzīviskiem un politiskiem jautājumiem. Kursi attīstīja jaunas kompetences un sniedza jaunus impulsus mācību stundu organizēšanai, jaunu paņēmienu un metožu izmantošanai. No kursiem brīvajā laikā bija iespēja apmeklēt vairākus muzejus un piedalīties dažādos kultūras pasākumos. Pateicoties šim projektam tiks veikta arī pedagogu mobilitātes un pašiniciatīvas popularizēšana un veicināšana, profesionālo zināšanu pilnveidošanai un jaunu kompetenču iegūšanai.

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)