Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde

Noderīgas saites

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumi

23.11.2016

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komiteju organizēja izzinošu semināru sociālās mājas iedzīvotāju pārstāvjiem, lai parādītu, kā racionālāk izmantot maltītes nodrošināšanai paredzēto pārtikas preču komplektu. Tikšanās notika skolas ēdienu gatavošanas laboratorijā š.g. 23.novembrī.

18.11.2016

Dziesma te svinīgi šalc,
Un tāds kā svētums visapkārt stīdz.
Un zieds ir tik balts,
Ka pavisam bail nest līdz.

Nolieku to vārtu staba galā
Un dzirdu balsi, kad projām eju:
„Dzied, bāliņi, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēju.”
/I.Ziedonis/

Lai gan novembris ir viens no gada tumšākajiem mēnešiem, tomēr 1918.gada 18.novembrī tika izauklēta Latvija. Šogad mūsu valsts svin savu 98.dzimšanas dienu.
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika svinīgais pasākums, kurā izskanēja I.Ziedoņa, I. Būmanes-Lūses, M.Zālītes dzeja, L.Reinika, R.Kaupera dziesmas. Skaisti izrotātajā foajē tika iedegtas svecītes Latvijai.
Ja mēs savai valstij nevēlēsim labu, neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Mēs katrs savā dzīvē varam sasniegt daudz, ja patiesi to vēlamies un darbojamies apņēmīgi. Katram jāsāk ar sevi, un tam jākalpo par izaugsmes pamatu. Savukārt kopīgā darbā mēs varam gūt panākumus, kas vairo labklājību, dod vajadzīgo spēka apziņu un nacionālo pašlepnumu. Tā mēs varam palīdzēt Latvijai ar savām zināšanām, darbu un pieredzi.

17.11.2016

Latvijas dzimšanas dienu 18. novembrī ar atbilstošu noformējumu var padarīt ne vien par patriotiskiem un svinīgiem svētkiem darbavietā, bet arī – par mīļiem un sirsnīgiem svētkiem ģimenē.
Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņi un skolotāji par godu valsts svētkiem izrotāja skolas telpas un mācību kabinetus. Kompozīcijās dominē sarkanbaltsarkanā toņu gamma: sarkanā krāsa nozīmē drosmi, mīlestību, augstsirdību, bet baltā – garīgumu, tīrību, svētumu.

11.11.2016

Arī šogad patriotisma nedēļas ietvaros Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika viktorīna “Cik labi es pazīstu Latviju?” Tajā piedalījās visu audzēkņu grupu pārstāvji. Pasākums atsvaidzināja jauniešu zināšanas par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, literatūru, heraldiku; seno latvju zīmēm, vecvārdu lietošanas īpatnībām, prezidentiem, citiem Latvijai nozīmīgiem cilvēkiem un viņu ieguldījumu Latvijas izaugsmē.

04.11.2016

 

Š.g. 4.novembrī Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas skolotāji stratēģiskās partnerības projekta "International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools"; projekta numurs: 2014-1-PL01-KA202-003372 ietvaros viesojās Lietuvā, Viļņas tehnoloģijas, uzņēmējdarbības un lauksaimniecības skolā.

 

02.11.2016

Š.g. 2.novembrī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika profesionālās meistarības konkurss pavāra un konditora specialitātēs. Konkursā piedalījās 3-gadīgās pavāru grupas P25 2.kursa audzēkņi, izveidojot trīs komandas: komanda Nr 1: Kristaps Dzenis, Aleksandrs Soboļevskis, Ligita Pučka; komanda Nr 2: Juris Andruškevičs, Miks Miltiņš, Santa Sarkane;
komanda Nr 3: Rita Možeiko,  Anastasija Čudinova, Veronika Drozdova. Audzēkņi konkursam gatavojās skolotājas Innas Barkovas vadībā. Konditoru 3-gadīgās grupas K7 audzēkņi: Viktorija Kurloviča, Milana Viļčinska, Jeļena Elksniņa, Evita Vasiļonoka, Ervīns Ķuzis startēja individuāli; sagatavošanās procesā viņiem palīdzēja skolotāja Rita Sardiko.

26.10.2016

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un kā ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam –
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

                                               /Imants Ziedonis/

Izlaidums ir viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā absolvents domā par to, cik garš ceļa posms jau veikts un par to, cik daudz iespēju ir vēl priekšā. Tāpēc, sveicot jauniešus izlaidumā, izvēlamies pašus skaistākos vārdus, kas pauž mūsu lepnumu par viņiem, atbalstu un pamudinājumu mērķtiecīgi virzīties tālāk.

12.10.2016

Tradicionāli oktobra mēnesī Latvijas pilsētās un novados vienlaicīgi notiek Karjeras nedēļa, kuras tēma šogad "ES BŪŠU darba tirgū". Tas ir pasākums, kurš aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola no 11. līdz 13.oktobrim uzņēma vairāk nekā 350 vispārizglītojošo skolu skolēnus! Vispirms skolēni izmēģināja savus spēkus praktisko uzdevumu karuselī, kas vēlreiz parādīja jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, var noderēt nākotnē un ietekmēt viņu konkurētspēju darba tirgū. Pēc tam mūsu viesi iepazinās ar profesiju prezentācijām un paši varēja iejusties konditora, pavāra, restorānu pakalpojumu speciālista, pārdevēja lomā, apzināt nākotnes iespējas, iegūstot viesnīcu pakalpojumu speciālista profesiju un doties aizraujošā virtuālā ceļojumā, kuru piedāvāja mūsu tūristu grupas pavadoņi.

03.10.2016

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
                /O.Vācietis/

Latvijā Skolotāju dienu svin oktobra pirmajā svētdienā. Paldies visiem skolotājiem, kas diendienā pašaizliedzīgi dara savu darbu, iegulda savu enerģiju, zināšanas un pieredzi, skolojot jauniešus.
Būt par skolotāju – tas nav vienkārši darbs, tā ir mūža misija. Skolotāja tēls ir daudzdimensionāls – tas ietver gan cilvēciskās, gan profesionālās kvalitātes. Tas sevī apvieno vecāku, drauga, padomdevēja, ceļabiedra, autoritātes, soģa un citas funkcijas. Skolotājs ir arī kultūras un civilizācijas pamatu veidotājs.

22.09.2016

Laiks rit ļoti ātri. Jau gandrīz mēnesi pirmā kursa audzēkņi ir piederīgi Daugavpils Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai. Pirmkursnieku ugunskristības ir skaista tradīcija, ko turpinām arī šogad. Pirmkursnieku iesvētīšana notika 22.septembrī. Šis pasākums atspoguļo grupu saliedētību, parāda izdomas un fantāzijas daudzveidību pirmā kursa audzēkņu vidū.

<< < ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... > >>
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Restorānu pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Viesnīcu pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (uzzināt vairāk)
Tūristu grupas pavadonis
Tūristu grupas pavadonis
(uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)