Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

15.05.2018

Š.g. 15.maijā Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā atkal viesojās 11.pamatskolas skolēni, lai meistarklases– darbnīcas laikā iepazītu pavāra profesiju. Meistarklašu - darbnīcu īstenošana notiek ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESF Nr.8.3.5.0/16./I/001/31N.

11.05.2018

Mātes diena ir sievietes, dzīvības turpinātājas, paaudžu veidotājas, uzturētājas un pavarda siltuma glabātājas sumināšanas diena. Lai šie svētki ir ne vien cildinājums māmiņai, bet arī stiprinājums ģimenei.

“Kluss starojums no mātes.
Klusums tīrs.
Te neejiet, te – viņa ziedējusi.
Te nelāčojiet – ābeļziedos viss….”

/A.Rancāne/
 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogu un audzēkņu vārdā –
saules stariem pielietus un mīļiem vārdiem piepildītus Māmiņdienas svētkus!

10.05.2018

Š.g. 10.maijā Rokišķu tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības skolā notika Ēdināšanas pakalpojumu konditora specialitātes profesionālās meistarības konkurss, kurā Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 3-gadīgās konditoru grupas 2.kursa audzēkne Viktorija Jermolajeva ieguva 1.vietu! Sirsnīgi sveicam Viktoriju un skolotāju Svetlanu Beļakovu! Paldies visai komandai, kura atbalstīja un palīdzēja!
Konkursā piedalījās 5 profesionālās izglītības mācību iestādes: Biržu, Rokišķu un Utenas profesionālās skolas, Aizkraukles Profesionālā vidusskola un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola.

08.05.2018

Š.g. 2. un 8. maijā Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā viesojās desmit 11.pamatskolas skolēni, lai ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESF Nr.8.3.5.0/16./ I/001/31N iepazītu viesmīļa un tūristu grupas pavadoņa profesijas.

03.05.2018

1990.gada 4.maija notikumi, kad Latvijas PSR Augstākas padomes deputāti nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, ir viens no būtiskākajiem Latvijas vēstures pagrieziena punktiem. „4.maijs mums ir devis otru elpu. Atvēris ne tikai robežas, bet arī acis, sirdis un prātus. Tā ir tā mūsu brīvība. Tā ir tā brīvība, kas jāsvin. Tāpēc mēs sakām PAR tām grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos. PAR mūsu ceļojumu fotogrāfijām. PAR mūsu draugiem no visas pasaules. PAR brīvo informāciju, kas ir pieejama. Ir jāsvin tas, ka mēs drīkstam domāt. 4.maijs ir mūsu PAR diena,” teikts svētku manifestā.
Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotēkā par godu svētkiem organizēta izstāde, kas atspoguļo Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svētku būtību un noskaņas.

28.04.2018

Š.g. 25.aprīlī Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi Māra Raubiško un Alexander Klimov piedalījās starptautiskā vizītē Valensijā, Spānijā (skolas nosaukums  Centro Superior De Hostelería Del Mediterraneo) projekta “GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy”, projekta numurs: 2017-1-PL01-KA202-038413 ietvaros.

27.04.2018

Vides sakopšanas akcijas laika gaitā ir kļuvušas par patīkamu tradīciju visu vecuma grupu iedzīvotājiem, desmit gadu laikā Lielajā talkā Latvija attīrīta vismaz no 20 tūkstošiem tonnu gružu. Latvijas ainava ir kļuvusi tīrāka, bet iedzīvotāju iesaiste apkārtējās vides sakopšanā – aktīvāka. Šogad talkas vadmotīvs ir: “Mainām Latviju! Maināmies paši!”
Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kolektīvs un audzēkņi talkoja 27.aprīlī, uzkopjot sporta trases teritoriju Stropu mežā. Paldies restorānu pakalpojumu speciālistu grupai R13; viesnīcu pakalpojumu speciālistu grupai V9; konditoru grupai K8; tūristu grupas pavadoņu grupai  T3; pavāru grupai P33; skolotājiem un darbiniekiem par ieguldīto darbu! Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam Latviju padarīt tīrāku un sakoptāku!

26.04.2018

SIRSNĪGI SVEICAM

ar iegūto 1.vietu Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa Skills Latvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijā “Viesnīcu uzņemšana” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem viesnīcu pakalpojumu speciālistu grupas V9 audzēkni Natāliju Kirilovu, skolotāju Inesi Šuļinu!
Paldies visiem, kas iesaistījās, palīdzēja un atbalstīja!

25.04.2018

Š.g. 26.aprīlī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā viesojās desmit 11.pamatskolas skolēni, lai meistarklases – darbnīcas laikā iepazītu pārdevēja profesiju. Meistarklašu - darbnīcu īstenošana notiek ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESF Nr.8.3.5.0/16./I/001/31N.

23.04.2018

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektā: “Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu un izglītības speciālistu starptautiskā prakse un pieredzes apmaiņa kvalitātes attīstībai un internacionalizācijai”, projekta numurs: 2017-1-LV01-KA102-035201. Pateicoties šim projektam, divi skolotāji Alexander Klimov un Sofija Krasņakova no 16.04.2018. līdz 20.04.2018. uzturējās  IDEC S.A. (www.idec.gr) ārvalstu organizācijā Pirejā, Grieķijā.
Projekta mērķis - uzlabot un dažādot skolas pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes, veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

<< < ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... > >>
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
 
 
Pavāra palīgs (uzzināt vairāk)
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
 
Tūrisma pakalpojumu konsultants
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Pārdevējs (uzzināt vairāk)

 

Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)