Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

18.12.2013

Saules atgriešanās brīdis tuvojas caur gada vistumšāko cēlienu.Tas ir laiks,  kad vairāk nekā citkārt ilgojamies pēc sirsnības, sirdsskaidrības, sirdsmiera un sirdssiltuma. Kad gribas sakārtot domas, lietas sev apkārt, dzīvot harmoniski un izjust svētkus….
Tradicionāli šajā laikā skolā rotājam mācību kabinetus, saiņojam svētku dāvanas , klājam tematiskos galdus. Tādā veidā radām svētku noskaņu, liekam raisīties labām, gaišām domām,  iepriecinām apkārtējos un paši sevi.
 

15.12.2013

Decembris vienmēr ir skaists mēnesis. Gaisā virmo egļu skuju, piparkūku un mandarīnu smarža. Nami, ielas un veikali izrotāti krāsainu lampiņu virtenēm. Ikvienam sirdī mīt līksms satraukums, gatavojoties Ziemassvētkiem, kas ir un paliek īpaši svētki jebkurā vecumā. Mazotnē ar nepacietību gaidījām brīdi, kad zem eglītes atradīsim dāvanas, bet tagad tādu pašu labsajūtu sagādā citu apdāvināšana.
 

05.12.2013

Š.g. 5.decembrī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika sporta sacensības Jautrie starti, kurās piedalījās visu grupu komandas 4 cilvēku sastāvā. Pasākumā valdīja aizrautība un jautrība. Katrai komandai bija jācīnās 14 sporta veidos, kas prasīja ne tikai fizisko sagatavotību, bet arī veiklību un precizitāti.

03.12.2013

Šā gada 25.-27.novembrī Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola uzņēma viesus NORDPLUS JUNIOR projekta „Baltijas jūras burvība” ietvaros. Projekta darbība ilgums no 02.09.2013. līdz 02.09.2015.
Nordplus Jauniešu izglītības programmu administrē Starptautiskais programmu birojs Zviedrijā. Latvijā Nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Daugavpilī bija ieradušies: 5 skolotāji un 7 audzēkņi no Lietuvas, Igaunijas un Somijas.
 

22.11.2013

Viktorīna ir par skaistu tradīciju kļuvis pasākums, kas notiek par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Tajā piedalās visu grupu komandas četru cilvēku sastāvā. Paldies latviešu valodas skolotājai Anželikai Kostjukevičai un Daugavpils Universitātes studentei Kristīnei Kalnaraupei par radošu, neparastu pieeju viktorīnas jautājumu izstrādāšanā.
 

19.11.2013

Ir atkal novembra vidus,
Un laiku pieminam mēs,
Kad cauri tumsai, pret rītu
Bij’ piedzimt Latvijai lemts.

Tik liela toreiz bij’ tumsa!
Tik maza – cerību dzirksts.
Un tomēr piedzima ausma,
Kad sirdi lika pie sirds.

Un spēks, kas sirdīs bij’ audzis,
Un sapņi, cerību pilni,
                              Bij’ tie, kas atvēra durvis,
                              Un sapnis vērtās par dzīvi...

18.11.2013

Šā gada oktobra mēnesī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā tika organizēts audzēkņu fotodarbu konkurss „Mana Latvija dabas gleznās”. Konkursa mērķis bija atspoguļot audzēkņu radošās izpausmes fotogrāfijā kā veltījumu Latvijas Republikas 95.dzimšanas dienai. Katra grupa drīkstēja iesniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas.
Konkursa darbus vērtēja neatkarīga komisija, piešķirot darbiem dažādas nominācijas. Konkursā tika
vērtēta tēmas un mērķa apspoguļojuma precizitāte, mākslinieciskā oriģinalitāte, tehniskā izpildījuma kvalitāte un darba nosaukuma atbilstība.
Paldies audzēkņiem, kas bija atsaucīgi un aktīvi piedalījās konkursā! Visu nomināciju ieguvēji saņēma Atzinības rakstus un balvas. Šobrīd iesniegtās fotogrāfijas ir izgatavotas fotodarbnīcā, skaisti noformētas un priecē audzēkņus, skolotājus un apmeklētājus skolas foajē.

14.11.2013

Patriotisms ir savas dzimtenes, tautas mīlestība, uzticība savai dzimtenei, tautai, gatavība pašaizliedzīgi darboties to labā. Galvenie patriotiskās attieksmes objekti ir tēvzeme, tauta un valoda. Pilsoniskā audzināšana un patriotiskā audzināšana pēc savas būtības ir divas atšķirīgas lietas. 
Pilsoniskā audzināšana ir ļoti moderna parādība. Tā paģēr, ka jaunajai paaudzei tiek ieaudzināta konkrēta un pragmatiska vēlēšanās līdzdarboties valsts lietās. Tas nozīmē, ka jaunietis tiek audzināts kļūt par pilsoni, kurš ir lojāls valstij un apzinās gan savas tiesības, gan arī savus pienākumus.
Savukārt patriotiskā audzināšana drīzāk ir gan jutekliska, gan emocionāla. Patriotiskā audzināšana paredz, ka jauniešos tiek ieaudzināta mīlestība pret attiecīgo valstisko veidojumu, attiecīgo teritoriju, valodu un tradīcijām. Šeit galvenā nozīme ir vienotībai un kopības sajūtai. Patriotisms nav politisks jēdziens, bet gan cilvēka dvēseles stāvoklis, piederības un atbildības izjūta pret savu valsti. Lai šīs izjūtas kļūtu par mīlestību, ir jāiepazīst sava valsts un tauta, tās valoda, kultūra, vēsture un māksla. Un tas, pirmkārt, ir katras ģimenes uzdevums.

13.11.2013

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc!

Pasākumu cikls veltīts LR proklamēšanas 95.gadadienai:

  • Audzēkņu fotodarbu izstāde „Mana Latvija dabas gleznās”
  • Valsts svētkiem veltītu kompozīciju veidošana mācību kabinetos
  • Pasākums mācību grupās - viktorīna „Cik labi es pazīstu Latviju?”
  • LR proklamēšanas 95.gadadienai veltīts svinīgais pasākums
  • Sporta sacensības - Jautrie starti
07.11.2013

Š.g. 7.novembrī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā viesojās izglītības jomas speciālisti no 5 Eiropas valstīm – Itālijas, Austrijas, Vācijas, Čehijas un Nīderlandes. Mūžizglītības programmas CEDEFOP mācību brauciena darba tēma ir „Reģionālās izglītības pazīmes un īpatnības: multikukturālisms, tradīcijas, inovācijas”. Mācību braucieni – tā ir ES atbalstīta programma, kas ietver informācijas, pieredzes un ideju apmaiņu starp Mūžizglītības programmas dalībvalstu izglītības vadošajiem speciālistiem.
 

<< < ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... > >>
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
 
 
Pavāra palīgs (uzzināt vairāk)
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
 
Tūrisma pakalpojumu konsultants
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Pārdevējs (uzzināt vairāk)

 

Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)