Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

03.05.2018

1990.gada 4.maija notikumi, kad Latvijas PSR Augstākas padomes deputāti nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, ir viens no būtiskākajiem Latvijas vēstures pagrieziena punktiem. „4.maijs mums ir devis otru elpu. Atvēris ne tikai robežas, bet arī acis, sirdis un prātus. Tā ir tā mūsu brīvība. Tā ir tā brīvība, kas jāsvin. Tāpēc mēs sakām PAR tām grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos. PAR mūsu ceļojumu fotogrāfijām. PAR mūsu draugiem no visas pasaules. PAR brīvo informāciju, kas ir pieejama. Ir jāsvin tas, ka mēs drīkstam domāt. 4.maijs ir mūsu PAR diena,” teikts svētku manifestā.
Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotēkā par godu svētkiem organizēta izstāde, kas atspoguļo Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svētku būtību un noskaņas.

28.04.2018

Š.g. 25.aprīlī Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi Māra Raubiško un Alexander Klimov piedalījās starptautiskā vizītē Valensijā, Spānijā (skolas nosaukums  Centro Superior De Hostelería Del Mediterraneo) projekta “GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy”, projekta numurs: 2017-1-PL01-KA202-038413 ietvaros.

27.04.2018

Vides sakopšanas akcijas laika gaitā ir kļuvušas par patīkamu tradīciju visu vecuma grupu iedzīvotājiem, desmit gadu laikā Lielajā talkā Latvija attīrīta vismaz no 20 tūkstošiem tonnu gružu. Latvijas ainava ir kļuvusi tīrāka, bet iedzīvotāju iesaiste apkārtējās vides sakopšanā – aktīvāka. Šogad talkas vadmotīvs ir: “Mainām Latviju! Maināmies paši!”
Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kolektīvs un audzēkņi talkoja 27.aprīlī, uzkopjot sporta trases teritoriju Stropu mežā. Paldies restorānu pakalpojumu speciālistu grupai R13; viesnīcu pakalpojumu speciālistu grupai V9; konditoru grupai K8; tūristu grupas pavadoņu grupai  T3; pavāru grupai P33; skolotājiem un darbiniekiem par ieguldīto darbu! Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam Latviju padarīt tīrāku un sakoptāku!

26.04.2018

SIRSNĪGI SVEICAM

ar iegūto 1.vietu Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa Skills Latvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijā “Viesnīcu uzņemšana” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem viesnīcu pakalpojumu speciālistu grupas V9 audzēkni Natāliju Kirilovu, skolotāju Inesi Šuļinu!
Paldies visiem, kas iesaistījās, palīdzēja un atbalstīja!

25.04.2018

Š.g. 26.aprīlī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā viesojās desmit 11.pamatskolas skolēni, lai meistarklases – darbnīcas laikā iepazītu pārdevēja profesiju. Meistarklašu - darbnīcu īstenošana notiek ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESF Nr.8.3.5.0/16./I/001/31N.

23.04.2018

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektā: “Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu un izglītības speciālistu starptautiskā prakse un pieredzes apmaiņa kvalitātes attīstībai un internacionalizācijai”, projekta numurs: 2017-1-LV01-KA102-035201. Pateicoties šim projektam, divi skolotāji Alexander Klimov un Sofija Krasņakova no 16.04.2018. līdz 20.04.2018. uzturējās  IDEC S.A. (www.idec.gr) ārvalstu organizācijā Pirejā, Grieķijā.
Projekta mērķis - uzlabot un dažādot skolas pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes, veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

21.04.2018

Š.g. 21.aprīlī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā viesojās desmit 11.pamatskolas skolēni, lai konditora meistarklases– darbnīcas laikā iepazītu šo profesiju. 11.pamatskolas skolēni viesosies mūsu skolā vēl piecas reizes, kas būs iespējams ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/31N, kuru realizē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

19.04.2018

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā š.g. 18.aprīlī notika konditoru profesionālās meistarības konkurss “Mans svētku kliņģeris Latvijas simtgadei”, kurā piedalījās sešu profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņi.
Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas konditoru 3-gadīgās grupas 1.kursa audzēkne Kristīne Larionova ļoti veiksmīgi startēja konkursā un ieguva 1.vietu ar savu konditorejas izstrādājumu “Latvijas simtgades sadancis”. Sirsnīgi sveicam Kristīni un skolotāju Ritu Sardiko!
Paldies visai komandai, kura palīdzēja ar lielākiem un mazākiem darbiem un darbiņiem, atbalstīja morāli un turēja īkšķus!!!!

Darba prezentācija šeit

17.04.2018

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektā: “Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu un izglītības speciālistu starptautiskā prakse un pieredzes apmaiņa kvalitātes attīstībai un internacionalizācijai”, projekta numurs: 2017-1-LV01-KA102-035201. Pateicoties šim projektam, 10 mūsu skolas audzēkņi un skolotāja Inna Barkova 19 dienas (26.03.2018.-15.04.2018.) pavadīja Polijā, Belostokā, lai stažētos restorānu, viesnīcu pakalpojumu, ēdināšanas un konditorejas sfēras uzņēmumos. Audzēkņi strādāja praksē piecos Belostokas uzņēmumos: viesnīcu Ibis un Silver restorānos, kafejnīcā Akcent, konditorejas fabrikā PSS Społem un uzņēmuma Gastro Strefa kafejnīcā.

16.04.2018

Š.g. 12.aprīlī Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pārstāve - skolotāja Inna Barkova atradās vizītē Belostokā, Polijā (uzņemošās organizācijas līderis Perfect Project Sp. z o.o) “GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy”, projekta numurs: 2017-1-PL01-KA202-038413 projekta ietvaros.
Vizītes laikā tika apmeklēta lauksaimniecības profesionālā skola Sokolkas pilsētā, lai iepazītos ar mācību iestādes vēsturisko atīstību, profesionālās izglītības programmām un skolas pedagogu kolektīvu.

<< < ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... > >>
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
 
Tūrisma pakalpojumu konsultants
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)