Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

12.11.2018

Pasākums ciklā “Pretim Latvijas 100-gadei”

Kas ir Latvija? „ES ESMU LATVIJA” -  šādi skan mūsu  valsts simtgades svinību galvenais motīvs. Latviju veidojam mēs paši, katrs no mums ar savām domām, darbiem, ikdienas ieguldījumu.

Par godu mūsu valsts simtgadei Daugavpils Tirdzniecības profesionālās skolas audzēkņi kopā ar skolotājiem skolas bibliotēkā organizēja kompozīciju izstādi, kā arī patriotiskās noskaņās izrotāja mācību telpas. Paldies visiem par ieguldīto darbu!

11.11.2018

Pasākums ciklā “Pretim Latvijas 100-gadei”

Š.g. 11.novembrī mūsu pilsētā notika Lāpu gājiens, kas pulcēja milzīgu dalībnieku skaitu. Izejot loku gar Daugavas upi un pieminot 1919. gada cīņu vietu, gājiena dalībnieki devās uz Vienības laukumu, kur no aizdegtajām lāpām tika izveidota Latvijas kontūra un svinīgos uzrunas vārdus teica Daugavpils pilsētas domes pārstāvji.

Šajā pasākumā piedalījās daudz jauniešu un bērnu, kas norāda uz patriotismu un Latvijas tradīciju nozīmi arī mūsdienās. Arī Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņi un skolotāji piedalījās šajā grandiozajā pasākumā.

08.11.2018

Pasākums ciklā “Pretim Latvijas 100-gadei”

Mums ticis visszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

Strauji tuvojas Latvijas simtgade! Mūsu skolā notiek daudzi Latvijas valsts svētkiem veltīti pasākumi -  viktorīna “CIK LABI ES PAZĪSTU LATVIJU” mums ir skaista tradīcija jau vairāku gadu garumā.

06.11.2018

Š.g. 6.novembrī  Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā viesojās Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēni, lai piedalītos konditora specialitātes radošo prasmju meistarklasē. Kopā ar skolotāju Ritu un konditoru grupas K9 2.kursa audzēknēm Kristīni un Nadeždu skolēni gatavoja rauga mīklas picas un smilšu mīklas kūciņas, kuras rotāja ar olbaltumu krēmu. Laiks aizritēja spraigā un draudzīgā darba ritmā, pasākuma noslēgumā visi pagatavotie gardumi tika degustēti.
Paldies Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēniem un skolotājiem par ieinteresētību, atsaucību un aktīvu darbošanos!

05.11.2018

Pasākums ciklā “Pretim Latvijas 100-gadei”

Aizsākusies patriotisma nedēļa. To iezīmēja skolas Audzēkņu padomes aktivitāte – sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana skolas bibliotēkā. Pārstāvji no katras grupas salocīja lentītes saviem grupas biedriem un skolotājiem. Pasākums noritēja sirsnīgā svētku atmosfērā.

26.10.2018

Š.g. 26.oktobrī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā svinīgā un sirsnīgā atmosfērā notika skaisti svētki -  izlaidums.  Šoruden mūsu skolu absolvēja 57 jaunieši un ieguva restorānu, viesnīcu pakalpojumu speciālista, kā arī  tūristu grupas pavadoņa specialitāti.
Visas trīs grupas mācījās Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta"Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) un 8.4.1. specifiska atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros.

10.10.2018

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola Karjeras nedēļas laikā, kura visā Latvijā tiek organizēta no 8. līdz 12.oktobrim, aicināja vispārizglītojošo skolu skolēnus iepazīties un izmēģināt tūrisma nozares profesijas. Paldies par aktivitāti un atsaucību Daugavpils 9.vidusskolai, 17.viduskolai, 10.viduskolai, 15.vidusskolai, Krievu licejam un Naujenes pamatskolai!

05.10.2018

Ir mātes, tēva vārds mums visiem svēts,
Bet skolotāja vārds tiem līdzās staro,
Jo mūs dvēselēs vislabākais ir sēts,
No sēklām pirmajām nu birzs un druva zaro.
/Mirdza Ķempe/

Starptautiskā skolotāju diena jeb Pasaules skolotāju diena Latvijā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā. 20 pasaules valstis - to skaitā Igaunija, Vācija, Lietuva, Krievija, Lielbritānija - to svin tieši 5. oktobrī.
Šajā dienā suminām visus skolotājus par viņu lielo darbu, jo skolotāji ne tikai izglīto un māca, bet attīsta, audzina, iedvesmo, atbalsta, dalās pieredzē un ievada savus skolēnus patstāvīgajā dzīvē. Tā ir milzīga atbildība! Skolotājs nav tikai profesija, tā ir sūtība, kas prasa sirsnību, sapratni un pašaizliedzību!

03.10.2018

2018. gada 3. oktobrī  mūsu skolā ieradās delegācija no Belostokas, projekta „GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy, projekta Nr.2017-1-PL01-KA202-038413 ietvaros. Mūsu skola šajā projektā strādā kopā ar poļu un spāņu partneriem. Projekta galarezultāts ir saistīts ar ekoloģisko ēdienu izmantošanu vietējā tūrismā Latvijā, Polijā un Spānijā. Projektā plānotas teorētiskas un praktiskas mācības partnervalstī Spānijā. Projekta beigās paredzēts izstrādātos materiālus integrēt ēdināšanas, viesnīcu un tūrisma pakalpojumu izglītības programmās.

27.09.2018

Š.g. 27. septembrī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā tradicionāli notika pirmkursnieku ugunskristības. Pirmo kursu audzēkņiem bija iespēja iepazīstināt klātesošus ar sevi, savu grupu, kā arī iepazīties ar citu grupu audzēkņiem. Un viņi to darīja atraktīvi, radoši un interesanti!

<< < ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... > >>
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
 
Tūrisma pakalpojumu konsultants
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)