Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde

Noderīgas saites

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viesnīcu pakalpojumu speciālists

Izglītības programmas nosaukums – Viesnīcu pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija – Viesnīcu pakalpojumu speciālists
Mācību ilgums – ar vidējo izglītību – 14 mēneši

Viesnīcu pakalpojumu speciālists koordinē un veic pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošanu, sadarbojas ar citu struktūrvienību personālu, veicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izvērtē viesnīcas pakalpojumu pieprasījumu un kvalitāti, ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu un
pakalpojumu kvalitāti.
Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, var veikt individuālo komercdarbību vai strādāt tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmumos.
 

Pienākumi un uzdevumi:

Viesu uzņemšana pārzināt profesionālās viesnīcu datorprogrammas; lietot biroja tehniku; reģistrēt viesus; pārdot viesiem viesnīcas pakalpojumus; informēt viesus par tūrisma produktiem, pakalpojumiem un pasākumiem
Viesnīcas pakalpojumu koordinēšana apkalpot viesnīcas viesus; pārzināt ēdināšanas pakalpojumu darba organizēšanu viesnīcā; ievērot viesu apkalpošanas pamatprincipus; pārzināt visu viesnīcas dienestu darbību un pakalpojumus
Viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana plānot un organizēt seminārus un citus pasākumus; aprēķināt pakalpojumu kopējās izmaksas; izvērtēt viesnīcas pakalpojumu pieprasījumu; pilnveidot viesnīcas procesu norisi un pakalpojumu kvalitāti
Telpu sagatavošana iekārtot un uzturēt kārtībā viesnīcas darba vidi un telpas; pārzināt telpu uzkopšanas veidus un darbu secību; lietot telpu tīrīšanas līdzekļus un tīrīšanas inventāru; pārzināt veļas mazgāšanas, gludināšanas, nomaiņas procesus
Darbību veikšana ar norēķiniem un dokumentāciju pārzināt kases un kredītkaršu sistēmu; norēķināties ar viesiem par sniegtajiem pakalpojumiem; sagatavot viesnīcas darba procesu atskaites dokumentāciju; piedalīties viesnīcas inventarizācijās; veidot viesu datubāzi
Darba drošības un sanitāri higiēnisko prasību ievērošana ievērot darba drošības, ugunsdrošības, iekšējās kārtības, vides aizsardzības noteikumus; personiskās higiēnas normas

Mācoties skolā, audzēkņi apgūst zināšanas, kas nepieciešamas viesnīcu biznesa jomā, praktiskās iemaņas pilnveido skolas viesnīcas numurā, viesu apkalpošanas kabinetā, kases sistēmu klasē, bet prakse audzēkņiem tiek organizēta viesu namos un viesnīcās.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas var:
-    Strādāt Latvijas un ārvalstu viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās
-    Darboties viesmīlības uzņēmumu saimnieciskajā, viesu uzņemšanas un apkalpošanas dienestā
-    Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
-    Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos, semināros

Modulārā profesionālās izglītības programma
MĀCĪBU PLĀNS
mācību ilgums 14 mēneši

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi
Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis)
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes  (1., 2.līmenis)
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis)
Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis)
Profesionālo kompetenču mācību kursi
Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi
Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
Viesu apkalpošana  izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Konferenču un semināru apkalpošana
Viesu mērķa grupu apkalpošana
Aktīvā tūrisma pakalpojumi
Telpu dizains un floristika
Starpkultūru pakalpojumi
Viesnīcu pakalpojumu speciālista prakse
Kvalifikācijas prakse

   

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Restorānu pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Viesnīcu pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (uzzināt vairāk)
Tūristu grupas pavadonis
Tūristu grupas pavadonis
(uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)