Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde

Noderīgas saites

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Restorānu pakalpojumu speciālists

 

Izglītības programmas nosaukums – Restorānu pakalpojumi                                                             
Iegūstamā kvalifikācija – Restorānu pakalpojumu speciālists
Mācību ilgums – ar vidējo izglītību – 14 mēneši


Restorānu pakalpojumu speciālists pārzina restorāna darba organizāciju un viesu apkalpošanas standartus; veic viesu apkalpošanas procesa plānošanu, koordinēšanu, pakalpojumu pārdošanu un restorāna darbības rezultātu analīzi kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai; ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu un pakalpojumu kvalitāti.
Restorānu pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kas var veikt individuālo komercdarbību vai strādāt viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos.

Pienākumi un uzdevumi 

Restorāna darba organizēšana iekārtot un uzturēt kārtībā restorāna darba vidi un darba vietas; koordinēt restorāna struktūrvienību darbu; sekot līdzi restorānā izmantojamo produktu apjomam un derīguma termiņiem; nodrošināt bāra un virtuves produktu pilnvērtīgu izmantošanu
Viesu apkalpošanas procesu koordinēšana pieņemt pasūtījumus; izvēlēties atbilstošu klientu apkalpošanas veidu; nodrošināt tirdzniecības zāles sagatavošanu darbam pirms un pēc pakalpojuma sniegšanas; nodrošināt restorāna viesu sagaidīšanu un pavadīšanu; nodrošināt viesu labsajūtu un apmierinātību sekmējošu apkalpošanas procesu
 
Restorāna pakalpojumu nodrošināšana plānot un organizēt banketus un citus pasākumus; aprēķināt pakalpojumu kopējās izmaksas; izvērtēt restorāna pakalpojumu pieprasījumu; uzlabot restorāna procesu norisi un pakalpojumu kvalitāti; izstrādāt jaunus restorāna pakalpojumu veidus
Restorāna tehnoloģiskās dokumentācijas sagatavošana sastādīt ēdienkartes; dzērienu kartes; kalkulācijas un tehnoloģiskās kartes; pieņemt atbilstoša daudzuma un kvalitātes preces un izejvielas; noformēt preču piegādes pavaddokumentus
Norēķinu veikšana un dokumentācijas noformēšana pārzināt kases un kredītkaršu sistēmu; sastādīt norēķinu dokumentāciju; pārzināt restorāna inventāra, preču un produktu uzskaiti; noformēt restorāna darba procesu atskaites dokumentāciju; piedalīties restorāna inventarizācijās; noformēt līgumus un to pielikumus
Paškontroles sistēmas prasību ievērošana pārtikas aprites uzņēmumos (HACCP) nodrošināt uzņēmuma kategorijai atbilstošu paškontroles sistēmu; sniegt ieteikumus uzņēmuma paškontroles sistēmas pilnveidei
Darba drošības un sanitāri higiēnisko prasību ievērošana ievērot darba drošības, ugunsdrošības, iekšējās kārtības, vides aizsardzības noteikumus; personiskās higiēnas normas

Mācoties skolā, audzēkņi apgūst zināšanas, kas nepieciešamas restorānu biznesa jomā, praktiskās iemaņas pilnveido viesu apkalpošanas kabinetā, kases sistēmu klasē un ēdienu gatavošanas laboratorijā, bet prakse audzēkņiem tiek organizēta kafejnīcās, restorānos un bāros.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas var:
-    Strādāt Latvijas un ārvalstu restorānos, kafejnīcās, bāros, viesnīcās, viesu mājās, citos ēdināšanas un viesu izmitināšanas uzņēmumos
-    Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
-    Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos, semināros

Modulārā profesionālās izglītības programma
MĀCĪBU PLĀNS
mācību ilgums 14 mēneši

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi
Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis)
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes  (1., 2.līmenis)
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis)
Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis)
Profesionālā satura mācību kursi
Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi
Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Viesu apkalpošana restorānā
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Darbu organizēšana restorānā
Restorāna ēdienkartes un tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde
Banketu apkalpošana
Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas
Telpu dizains un floristika
Viesu apkalpošana bārā
Citu tautu virtuve
Restorānu pakalpojumu speciālista prakse
Kvalifikācijas prakse

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Restorānu pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Viesnīcu pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (uzzināt vairāk)
Tūristu grupas pavadonis
Tūristu grupas pavadonis
(uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)