Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Ārpus formālā izglītība

Mūžizglītības koncepcijas ietvaros personas nepārtrauktas izglītošanās nepieciešamību nosaka mūsdienu mainīgie ekonomiskie apstākļi. 

KAS IR ĀRPUS FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA?
Paralēli formālai izglītībai sabiedrībai ir iespējas iesaistīties arī ārpus formālās (neformālās) izglītības organizētās interesēm un pieprasījumam atbilstošās izglītošanās aktivitātēs. Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

KĀ NOTIEK ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA?
Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

  1. Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā
  2. Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei, noteikta Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”
  3. CIK MAKSĀ PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA KĀRTOŠANA?
    Tā kā profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, to nosaka Ministru Kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”
  4. KĀ SAŅEMT IZDEVUMU KOMPENSĀCIJU?
    Uzsākot pieaugušo izglītības projektu "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 2017. gadā, pakalpojuma izmaksas nodarbinātām personām līdzfinansē ES fondi un valsts. Kopš 2017. gada 5. oktobra strādājošie var tam saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. Izmaksu lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības. Kompetences novērtēšana soli-pa-solim


DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA PIEDĀVĀ
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu:
 

  • Kvalifikācijai PAVĀRS – deleģēšanas līgums Nr.3-15/140 (spēkā līdz 2023.gada 23.septembrim)
  • Kvalifikācijai KONDITORS – deleģēšanas līgums Nr.3-15/139 (spēkā līdz 2023.gada 23.septembrim)

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt direktora vietniecei Inesei Celitānei uz e-pastu: ineceli@inbox.lv vai zvanīt uz skolas tālruni 654-34106

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)