Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde

Noderīgas saites

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

Izglītības programmas nosaukums – Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība
Iegūstamā kvalifikācija – Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Mācību ilgums  - uz pamatizglītības bāzes – 3 gadi;
                       - uz vidējās izglītības bāzes – 10 mēneši


Mācību laikā iegūtās zināšanas palīdz:
•    Orientēties pārtikas preču prečzinībā un nepārtikas prečzinībā;
•    Organizēt veikala darba pamatprocesus, veicot preču pieņemšanu, izvietošanu, realizēšanu u.c. uzdevumus;
•    Pārzināt valsts higiēniskās uzraudzības likumdošanu;
•    Izmantot tirdzniecības uzņēmumu iekārtas un ievērot to drošības noteikumus ekspluatācijas laikā;
•    Strādāt ar tirdzniecības uzņēmumos izmantojamo kases aparātu, kases operāciju veikšanā un to ekspluatācijas noteikumu ievērošanā;
•    Inventarizēt preces un uzskaitīt to materiālu vērtību;
•    Pārzināt preču tirdzniecības un patērētāju aizsardzības noteikumus un prast tos pielietot tirdzniecības procesos .
Praksē audzēkņi strādā gan ar pārtikas, gan nepārtikas precēm, gan mazos specializētos veikalos , gan lielveikalos.

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs strādā mazumtirdzniecības uzņēmumu struktūrvienībās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, darba vietas sagatavošanu tirdzniecībai (preču pieņemšanu, transportēšanu, izkraušanu, kārtības uzturēšanu tirdzniecības vietā).

Pārdevēja tiešie pienākumi ir pircēju apkalpošana, pirkuma noformēšana, preču uzskaite un uzglabāšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšana.

Pārdevējs atbild par pircēju apkalpošanas kvalitāti, viņam nodotajām mazumtirdzniecības uzņēmuma materiālajām vērtībām, darba aizsardzības, sanitārijas un higiēnas prasību un tirdzniecības iekārtu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

 

MĀCĪBU PLĀNS

- mācību ilgums 10 mēneši (ar vidējo izglītību)

Profesionālie mācību priekšmeti:
•    Pārtikas preču zinības
•    Nepārtikas prečzinība
•    Veikala darba organizācija
•    Tirdzniecības iekārtas un inventārs
•    Tirdzniecības rēķini, uzskaite, atskaite
•    Sabiedrības un cilvēka drošība
•    Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati
•    Tirgzinības nozarē
•    Lietvedība
•    Saskarsmes psiholoģija
•    Informācijas tehnoloģijas
•    Profesionālās svešvaloda
•    Kvalifikācijas prakse

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Restorānu pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Viesnīcu pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (uzzināt vairāk)
Tūristu grupas pavadonis
Tūristu grupas pavadonis
(uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)