Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

Izglītības programmas nosaukums – Komerczinības
Iegūstamā kvalifikācija – Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Mācību ilgums – ar vidējo izglītību – 14 mēneši

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis - paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana.
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks strādā tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis - paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana.
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks strādā tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.
Izglītības procesa rezultātā mazumtirdzniecības komercdarbinieks apgūst šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 • Atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju atbilstoši tirgus pētījuma saturam.
 • Noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu.
 • Noteikt un lietot optimālus pārdošanas veidus.
 • Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības.
 • Piedalīties cenu stratēģijas izstrādē.
 • Izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību.
 • Izveidot preču piegādātāju datubāzi.
 • Analizēt un izvērtēt preču piegādes avotus, izmantojot preču piegādātāju datubāzi.
 • Novērtēt preču pārvietošanas apjomu un regularitāti.
 • Pārzināt preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas.
 • Izstrādāt preču piegādes maršrutus un piegādes laikus.
 • Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi.
 • Nepieciešamības gadījumā sadarboties ar loģistikas uzņēmumiem.
 • Pārzināt mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinēt to secību.
 • Lietot tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas.
 • Ievērot atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības.
 • Veidot un novērtēt sortimentu, pārzinot preču klasifikāciju.
 • Plānot un kontrolēt preču izvietojumu.
 • Organizēt preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādāt rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtējot materiālo vērtību saglabāšanas riskus.
 • Izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā psiholoģisko tipu dažādību.
 • Piedāvāt, demonstrēt preci un informēt pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības.
 • Sagatavot preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošināt tās piegādi pircējam.
 • Patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem.
 • Veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmantojot datorprogrammas.
 • Analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.
 • Sastādīt un noformēt līgumus un preču pavaddokumentus.
 • Sastādīt un noformēt lietvedības dokumentus u.c.


Mācoties skolā, audzēkņi apgūst zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas komerczinību jomā, praktiskās iemaņas pilnveido kases sistēmu klasē, datorklasēs, strādājot ar profesionālajām datorprogrammām, bet prakse audzēkņiem tiek organizēta lielveikalos, specializētajos veikalos, privātā sektora uzņēmumos, loģistikas uzņēmumos u.c.  

Amati, kādos iespējams strādāt:
Individuālais komersants, struktūrvienības vadītājs, grāmatvedības, personāldaļas, mārketinga daļas, loģistikas, ražošanas, realizācijas un projektu daļas darbinieks.

Pēc mazumtirdzniecības komercdarbinieka specialitātes iegūšanas jaunieši var turpināt studijas arī augstskolā, piemēram:

 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Biznesa vadība); RTU (Uzņēmējdarbība un vadīšana; Uzņēmējdarbības loģistika);
 • Vidzemes Augstskolā (Biznesa vadība); RISEBA (Uzņēmējdarbības vadība; Biznesa psiholoģija) un daudzās citās.

Arī ir iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas strādāt mazumtirdzniecības uzņēmumos (valsts vai privātajā sektorā); darboties kā pašnodarbinātai personai vai individuālajam komersantam;

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKA PROFESIJAS STANDARTS

PROFESIJU KARTE - Izaugsmes iespējas


MĀCĪBU PLĀNS - mācību ilgums 14 mēneši
Modulārā profesionālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes  (2.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis)
 • Zaļās prasmes

Profesionālā satura mācību kursi

 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi*
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana
 • Preču un pakalpojumu pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde
 • Tirgus un klienti
 • Prakse komercdarbībā
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Darbs mazumtirdzniecības vietā
 • Mazumtirdzniecības darbu prakse
 • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā
 • Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā
 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana
 • Mazumtirdzniecības komercdarbinieka prakse

 

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)