Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

1.vieta konditoru profesionālās meistarības konkursā “Mans svētku kliņģeris Latvijas simtgadei”!
19/04/2018

Konkursa uzdevums bija sekojošs: Izgatavot rauga mīklas kliņģeri ar saldo pildījumu 1,5 kg līdz 2 kg svarā; kliņģera forma pēc konkursantu izvēles, bet atbilstoša konkursa tēmai “Mans svētku kliņģeris Latvijas simtgadei”. Izstrādājums bija jānoformē, izmantojot smilšu mīklas dekorus un šokolādi. Darba uzdevuma izpildes laiks – 300 minūtes, ietverot darba prezentāciju – 10 minūtes.

Konkursa vērtēšanas kritēriji bija sekojoši:
1. Darba organizācija 0-10 punkti
2. Profesionālā meistarība, radošums, organoleptiskie rādītāji 0-35 punkti
3. Vizuālais noformējums, oriģinalitāte  0-25 punkti
4. Higiēna un sanitārija, darba drošība 0-10 punkti
5. Prezentācija (svešvalodā) 0-20 punkti
Maksimāli iegūstamais punktu skaits  100

Neskatoties uz to, ka Kristīne vēl ir tikai 1.kursa audzēkne, viņa ļoti atbildīgi un prasmīgi tika galā ar uzdevumu, precīzi izpildīja visus skolotājas Ritas norādījumus un darba komandas ieteikumus, padomus. Tā ir vērtīga pieredze, kas ļaus audzēknei justies motivētākai konditora profesijas apguvē, pārliecinātākai par sevi, jo gūtas prasmes strādāt konkurences apstākļos un pārvarēt grūtības. Kristīnei ir izpratne par to, ka tikai ar neatlaidīgu un sūru darbu var sasniegt nospraustos mērķus, klāt liekot arī sirdsdegsmi un darītprieku.

Tikai darbošanās jomā, kas nes mums prieku, ko darām ar aizrautību un mīlestību, var sniegt patiesu piepildījumu dzīvē!

Vairāk bildes fotogalerijā
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)